Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Genel Kurul Toplantısı

GENEL KURUL İLANI
KARAMAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş.

Ticaret Sicil No: 10099
Ticari Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Mah. 15.Cad. No:6A  Merkez/KARAMAN
 
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15/02/2022 tarih ve 03 numaralı almış olduğu karara istinaden; 31/05/2022 tarihinde Salı günü saat 14:00 de Organize Sanayi Bölgesi Mah. 15. Cad. No:6A Merkez/KARAMAN adresinde bulunan şirket merkezinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019-2020-2021 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir. 
Genel Kurula konu olan yıllara ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetçi Raporu incelemenize sunulmak üzere Organize Sanayi Bölgesi Mah. 15. Cad. No:6A Merkez/KARAMAN adresinde bulunan şirket merkezinde askıya çıkartılmıştır.
Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
                                                                                                     
                                                                                                                                                                                        YÖNETİM KURULU
 
KARAMAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş.
2019-2020-2021 YILLARINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM  MADDELERİ      :
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi.
2-Karaman İl Özel İdaresi’ni temsilen Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak 27.08.2020 tarihinde görevlendirilen Vali Mehmet Alpaslan IŞIK’ın  Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmesi.
3-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ni temsilen Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak 28.05.2021 tarihinde görevlendirilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat  ERTEKİN’in Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmesi.
4-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ni temsilen Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak 13.08.2021 tarihinde görevlendirilen Rektör Prof. Dr. Namık AK’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmesi.
5.2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Gider Tablosu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi.
6-Genel Kurulda okunan ve müzakere edilen 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Gider Tablosu ve Bağımsız Denetçi Raporunun kabulü ya da reddi hakkında karar alınması ve Yönetim Kurulunun aklanması.
7-2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Gider Tablosu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi.
8-Genel Kurulda okunan ve müzakere edilen 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Gider Tablosu ve Bağımsız Denetçi Raporunun kabulü ya da reddi hakkında karar alınması ve Yönetim Kurulunun aklanması.
9-2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Gider Tablosu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi.
10-Genel Kurulda okunan ve müzakere edilen 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Gider Tablosu ve Bağımsız Denetçi Raporunun kabulü ya da reddi hakkında karar alınması ve Yönetim Kurulunun aklanması.
11.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin  tespiti.
12.Bağımsız Denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti.
13.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve  izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.
14-Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. / Karaman Teknopark  İdare ve Kuluçka Binası Yapım İşi ihalesinin yapılması hakkında karar alınması.
15.Dilekler, görüşler ve kapanış.